marți, 22 decembrie 2009

Penitenţă / Penance


Advent began. The faithful kneel and wait to burn them and the last candle, which remains a stump almost indefinitely, during which they pray. He prays for a better future ... The candle that burned for 30 minutes, and she remained motionless during this time ...
He stayed on the snow at the church door, and knocked the wind out ...
 ___________________
A început postul Crăciunului. O credincioasă stă în genunchi şi aşteaptă să îi ardă şi ultima lumânare, din care a mai rămas un muc aproape nedefinit, timp în care se roagă. Se roagă pentru un viitor mai bun...
Lumânarea respectivă a ars timp de 30 de minute, iar femeia a rămas nemişcată în tot acest timp...
A stat pe zăpadă, la intrarea în biserică, iar afară bătea vântul...

Un comentariu: